Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Algemene Gebruiksvoorwaarden van www.stubhub.nl.

Over de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de acceptatie hiervan.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de Website www.stubhub.nl (hierna aangeduid al "website"), eigendom van TICKETBIS S.L., met haar hoofdkantoor in Calle Uribitarte nº6, 2º piso, 48001 Bilbao, Vizcaya, met CIF-nummer (handelsregisternummer) B-95630034, en is geregistreerd in het Handelsregister van Bilbao onder volume 569, Sectie 8, Pagina 65 - BI-54993, 1e inschrijving ("StubHub").

Zo ook, regelt dit document de stappen en procedures die moeten plaatsvinden in het transactieproces van Tickets tussen particuliere gebruikers van de Website.

Bij het gebruiken van de diensten aangeboden door deze Website bent is de lezer websitegebruiker (hierna, "Gebruiker"), en aanvaardt de lezer, zonder enige uitzondering, alle Gebruiksvoorwaarden en overige bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd door StubHub, op het moment dat de Gebruiker de Website betreedt.

Het gebruik van bepaalde diensten die worden aangeboden aan Gebruikers door deze Website vallen onder bijzondere gebruiksvoorwaarden, die in sommige gevallen een aanvulling van of een complete vervanging zijn op de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen via de volgende link worden bekeken: httpss://www.stubhub.nl/information/legal. Om deze reden moet de Gebruiker ook de bijzondere voorwaarden lezen, voor het gebruik van eerdergenoemde diensten. Ook het gebruik van de Website is onderworpen aan alle kennisgevingen, de richtlijnen voor het gebruik en de instructies die aan de Gebruiker worden verstrekt.

StubHub behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. In dat geval, zal StubHub de Gebruiker tijdig op voorhand informeren over de door te voeren wijziging, en zal de wijziging ook publiceren in de nieuwe versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden op de www.stubhub.nl website. Gebruik van een Dienst door de Gebruiker na wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden impliceert, zonder uitzondering, dat de Gebruiker de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

De toegang tot de Website en het navigeren door de inhoud hiervan, zijn gratis. Indien de Gebruiker de bemiddelingsdiensten die door StubHub wordt aangeboden gebruikt, zal de vergoeding die vooraf is vastgesteld in de Algemene Gebruiksvoorwaarden, van toepassing zijn.

De Gebruiker begrijpt dat alle informatie die is opgenomen op www.stubhub.nl, zowel met betrekking tot de aangeboden diensten, evenals de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van het contract, juist en volledig is, met uitsluiting van eventuele fouten. StubHub verplicht zich de Gebruiker te informeren over aanpassingen en technische of juridische specificaties, via de bekende communicatiemiddelen, ervan uitgaande dat de Gebruiker via die manier te bereiken is.

Bijzondere Voorwaarden voor de uitwisseling van tickets.

Via de Website www.stubhub.nl biedt StubHub, een bemiddelingsdienst aan, aan haar Gebruikers voor de uitwisseling van titels (hierna "de Dienst") tussen een rechtmatige eigenaar in bezit van een titel/waarde van een publiek event dat toegang geeft tot events en publieke shows (hierna Tickets), die geinteresseerd en geautoriseerd is om deze Tickets aan een derde over te doen, gratis of betaald (hierna, enkel onder deze beschrijving, "Verkopers"), aan een geinteresseerde gebeneficieerde of koper, van deze titel (hierna, enkel onder deze omschrijving, "Kopers")

StubHub, is niet de wettelijke houder, eigenaar of bezitter van een van de in de voorgaande paragraaf benoemde Tickets, noch staat zij deze af, schenkt, verkoopt, koopt of draagt zij deze Tickets over. Zij beperkt zich uitsluitend tot het verstrekken van een Website voor de Gebruiker, dat de correcte ontwikkeling en financiele afhandeling van de transacties van bovengenoemde titels garandeert. StubHub draagt niet het juridische eigendom van de Tickets tussen Gebruikers uit (kopers en verkopers).

StubHub biedt enkel, via haar Diensten, een platform aan dat de uitwisseling tussen Verkoper en Koper vergemakkelijkt, en kan hierom niet garanderen dat dit effectief gebeurt, en laat hiermee de feitelijke uitwisseling over aan de vrije wil van de Gebruikers. Met het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, zal de Gebruiker StubHub vrijstellen van enige verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de transacties die worden verricht, of geprobeerd worden te verrichten, gebruikmakend van de Dienst op www.stubhub.nl.

StubHub controleert, of garandeert niet de autentiteit of juistheid van de advertenties van de Verkoper, noch de capaciteit van de Verkoper om zijn Tickets te verkopen. De Gebruikers zijn verplicht om correcte, complete en exacte informatie te geven over de gepubliceerde tickets.

De aangeboden Dienst is het voorwerp van een bemiddelingsovereenkomst tussen de Gebruikers en StubHub, die van kracht gaat na het aanvaarden van de aangeboden Gebruiksvoorwaarden. Dit wederzijdse contract bindt de Gebruikers van de Dienst met StubHub en staat los van de overeenkomst die de Verkoper en Koper onderling sluiten.

1. Gebruikersregistratie.

1.1. Verplichting:

Het gebruik van de Diensten van www.stubhub.nl , vereist een inschrijving of registratie van de Gebruiker op de Website www.stubhub.nl. Onderdeel van het registratieproces is het aanvaarden van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

1.2. Vereisten:

Om zich te kunnen registreren als Gebruiker, moet de geinteresseerde meerderjarig zijn, en volledig handelingsbekwaam zijn, en de data verstrekken dat StubHub solliciteert via het inschrijvingsformulier. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens. Deze zijn terug te vinden in ons Privacybeleid: Privacy Beleid

1.3. Vereiste persoonsgegevens:

Om zich als Gebruiker te kunnen registreren, heeft StubHub de volgende persoonsgegevens nodig: naam en achternaam; e-mailadres; mobiele telefoonnummer

1.4. Gebruikersnaam en wachtwoord:

Wanneer de Gebruiker het inschrijvingsproces heeft afgerond, wordt er een gebruikersnaam en wachtwoord toegekend. De gebruikersnaam komt overeen met het in het inschrijvingsformulier verstrekte e-mailadres. Het persoonlijke wachtwoord wordt direct na registratie gewijzigd door de Gebruiker. De verantwoordelijkheid voor de bescherming en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord ligt bij de Gebruiker, die ook de verantwoordelijkheid heeft voor alle transacties die onder zijn gebruikersnaam worden uitgevoerd.

1.5. Juistheid van de Informatie

Alle tijdens het inschrijvingsproces verstrekte informatie moet correct zijn. De Gebruiker garandeert de autentiteit van alle data dat hij verstrekt via de forumlieren die hij invult om gebruik te kunnen maken van de Dienst. De Gebruiker verplicht zich eveneens de aan StubHub verstrekte informatie bijgewerkt te houden, en te allen tijde actuele gegevens verstrekt te hebben aan StubHub De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, voor foutieve of incorrecte informatie, en de Gebruikers is eveneens verantwoordelijk voor mogelijke ontstane schade aan StubHub of derden, veroorzaakt door het verstrekken van incorrecte of foutieve gegevens.

2. Ticketverkoop.

2.1. Informatie over het Ticket.

Eenmaal geregistreerd, zal de Gebruiker die geinteresseerd is in het aanbieden van een Ticket, deze op de volgende Website aanbieden: www.stubhub.nl, waarbij het verplicht is om op zijn minst de volgende informatie gedetailleerd, autentiek en juist te verstrekken: naam van het event van het te verkopen Ticket; de datum van het event; het soort Ticket; de gewenste prijs voor de uitwisseling.

De Verkoper is ook verplicht zijn credit- of debitcardnummer te verstrekken, waarvan de vervaldatum na de datum van het event van het te verkopen Ticket is, en de gewenste betaalmethode, zodat StubHub S.L. in geval van verkoop van het aangeboden Ticket, het bedrag kan overmaken naar de Verkoper. De beschikbare betaalwijzen zijn te vinden in het verkoopformulier op www.stubhub.nl.

2.2. Publicatie van het aanbod

De publicaties van de Gebruiker op www.stubhub.nl, geeft StubHub S.L. en, in sommige gevallen, geassocieerde bedrijven, het niet-exclusieve recht om de ingevoerde data op andere Portalen, onderdeel van StubHub, te publiceren en tentoon te stellen. Met de publicatie is de Gebruiker verplicht om de transactie gespecificeerd in de Algemene Gebruiksvoorwaarden, te accepteren en voltooien.

De publicatie van een advertentie op de Website www.stubhub.nl impliceert ook het begin en de formalisering van de werkovereenkomst als bemiddelaar door StubHub aan de Verkoper. Deze Dienst genereert kosten, en in het geval van het niet voldoen van de contractvoorwaarden van StubHub, zal StubHub een compensatie ontvangen.

Deze dienst zal commissies opleveren, en als nodig, ook economische sancties voor niet naleving te betalen aan StubHub, als de Koper het aanbod eenmaal heeft geaccepteerd. StubHub heeft ook het recht om verlies en beschadiging te claimen indien nodig.

2.3. Geldigheidsduur en toepassing van de gepubliceerde advertenties.

In het algemeen, is de geldigheid van de aangeboden Tickets bepaald door de datum van het event waarvan de Tickets worden verkocht. Elk aanbod dat niet onder het "Last Minute" systeem van Tickets valt, en is gepubliceerd door de Verkopers, is geldig tot drie werkdagen voor aanvang van de datum van het event waarvan de Tickets worden verkocht.

Niettemin, in bepaalde gebeurtenissen, kan de geldigheidsduur van de offertes varieren, afhankelijk van de omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de macht van StubHub vallen. In dit geval, zal StubHub dit communiceren naar Gebruikers wanneer er daadwerkelijk bewijs van deze omstandigheden is.

2.4. Gratis publicatie.

De publicatie van het aanbod is gratis voor de Verkoper. De commissie wordt alleen in rekening gebracht door StubHub in het geval van een effectieve overdracht van de aangeboden Tickets, met uitzondering van de vergoeding voor het schenden van de voorwaarden door de verkoper, dat bepaald is in paragraaf 2.10.

2.5. Credit- of debitcard.

Op het moment dat het aanbod gepubliceerd wordt, moet de Verkoper een geldig credit- of debitcardnummer verstrekken aan StubHub, met een vervaldatum na de datum van het te verkopen Ticket van het event. Bij het verstrekken van de kaartgegevens, autoriseert de Gebruiker StubHub om de kosten of betalingen voortkomende uit de transacties van de Tickets, en de Dienst geleverd door StubHub uit te voeren, in overeenstemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

2.6. BTW van de Tickets.

Als er over de Tickets BTW betaald moet worden, is dit de verantwoordelijkheid van de Verkoper, en de Verkoper moet dit in de eindprijs verrekenen. Deze BTW staat los van de BTW die StubHub in rekening brengt voor de commissie van haar Dienst.

2.7. Prijsbepaling van het aanbod door de Verkoper.

Bij het publiceren van het aanbod door de Verkoper onder de Algemene Gebruiksvoorwaarden, moet de Verkoper het bedrag vaststellen dat hij wenst te ontvangen voor de overdracht. Hierom moet de Verkoper de gewenste prijs voor de overdracht invullen in het Verkoopformulier, dat aangeboden wordt via www.stubhub.nl.Voor het vaststellen van de prijs is enkel de Verkoper verantwoordelijk, en StubHub maakt hier geen onderdeel van uit, en heeft dus ook geen invloed op de aangeboden prijzen.

Als gevolg hiervan, stelt de Verkoper zelf zijn prijs vast, rekening houdend met de Gebruiksvoorwaarden van paragraaf 2.6, over de BTW geassocieerd met de transactie, en de kosten van de Dienst die StubHub verleent, volgens de normen van paragraaf 2.8. De Verkoper mag op ieder moment, tot het aanvaarden van een aanbod van een Koper, de gewenste prijs voor de transactie aanpassen.

2.8. Kosten van de Dienst voor het Aanbod van de Tickets.

Het gebruik van de Website www.stubhub.nl, door een Verkoper om zijn aanbod te verkopen, transiteren kosten, van de bemiddelingsdienst van StubHub, voor iedere effectieve overdracht van de Tickets via deze website. De kosten voor deze Dienst geleverd door StubHub worden als volgt bepaald:

2.9. De Verkoper koppelen aan een geaccepteerd Bod.

Op het moment dat StubHub de eerste mail naar de Koper heeft gestuurd, waarin de Verkoper geinformeerd wordt over de stand van de Verkoop (in afwachting of bevestigd), kan het aanbod niet meer worden teruggedraaid of aangepast, en moet de Verkoper de Tickets voor de Koper bewaren. Zodra een transactie, gepubliceerd volgends de Gebruiksvoorwaarden, is geaccepteerd door de Verkoper en gecommuniceerd aan de Verkoper via e-mail, door StubHub, moet de transactie zo worden uitgevoerd dat de Koper effectief gebruik kan maken van de verworven Tickets.

Alle verkopen zijn definitief. StubHub kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de omstandigheden van het event dat plaatsvindt, eventuele veranderingen van locatie, planning, line-up of een annulering, die zich zouden kunnen voordoen. Annulering van betalingen voor voltooide transacties, kan alleen door StubHub S.L. beoordeeld worden, en enkel wanneer zich bovenstaande incidenten voordoen.

2.10. Niet-naleving door de Verkoper.

StubHub zal sancties toepassen in de vorm van administratieve vergoedingen aan Verkopers van transacties die niet met succes worden afgerond wegens het niet nakomen van de verplichtingen van de Verkoper. Deze kosten weerspiegelen de kosten die StubHub moet maken voor het oplossen van de aanvragen die niet naar behoren zijn afgerond. StubHub behoudt zich ook het recht voor om het account van de Verkoper te sluiten als de Verkoper herhaaldelijk faalt in het voltooien van transacties. De sancties worden onder de volgende omstandigheden opgelegd aan de Verkoper:

De sancties opgelegd door StubHub aan de Verkoper zullen altijd een financiele vergoedingen zijn. Dit zal worden uitgevoerd door de middelen die de Verkoper heeft toegezegd voor een gegarandeerde verkoop, of via de nog openstaande verkoopbetalingen aan de Verkoper. In welke vorm dan ook, de sancties zullen altijd opgelegd worden door StubHub, indien de Verkoper de volgende bepalingen niet naleeft:

2.10.1 Sancties als gevolg van de niet tijdige levering van de tickets.

Verkochte Tickets moeten binnen 72 uur na de datum van beschikbaarheid worden verzonden. In het geval dat de Tickets na deze termijn worden verstuurd, wordt de Verkoper automatisch gesanctioneerd voor elk pakket dat te laat wordt afgeleverd. Het bedrag van de sancties kan teruggelezen worden via de volgende link: Sancties.

Deze sanctie dekt de kosten die StubHub moet maken om het pakket te traceren en te de twijfels bij de Koper weg te nemen. De Verkoper zal de waarde van de te verkochte bestelling ontvangen, min het bedrag van de boete voor de te late verzending.

Deze sanctie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

2.10.2 Foutieve, maar door de Koper aangenomen tickets.

Als de Tickets niet voldoen aan de beschrijving in de advertentie, maar de Koper van de Tickets de Tickets wel accepteert, dan wordt er een boete voor de onjuiste Tickets toegepast op de bestelling. De sanctie voor onjuiste Tickets zal overeen komen met de korting die StubHub verleent aan de Koper, zodat de Koper de Tickets accepteert. Het bedrag dat als korting wordt gegeven aan de Koper, zal enkel en alleen bepaald worden door StubHub, en direct worden verstrekt aan de Koper. De Verkoper zal de waarde van de te verkochte bestelling ontvangen, min het bedrag van de commissie, min het bedrag dat toegekend wordt aan de Koper (als toegepast). Als de Koper niet akkoord gaat met de foutieve tickets, zal de bestelling als mislukt worden beschouwd, en verwerkt worden als foutieve order, met bijbehorende boete (zie 2.10. 3)

De Tickets worden als foutief beschouwd in de volgende gevallen:

*Opmerking: Bovenstaande regels zijn van toepassing op de divisies en categorieen op de lay-out van de plattegrond van StubHub. De Tickets moeten de divisies en categorieen van de plattegrond van het event, verstrekt door StubHub, weerspiegelen. Als er geen plattegrond is verstrekt, moeten de Tickets hetzelfde overeenkomen met de plattegrond die wordt gebruikt door de promotor van het event.

2.10.3 Kosten voor mislukte bestellingen.

StubHub beschouwt een bestelling als mislukt in de volgende gevallen:

Als de Verkoper er niet in slaagt om de Tickets te versturen, of foutieve Tickets verstuurt, en StubHub moet de Koper een vergoeding of een vervangende Ticket van een andere Verkoper verstrekken, zal de Verkoper niet het complete bedrag voor de Verkoop ontvangen, en verplicht zijn een boete voor Mislukte Bestellingen* te betalen.

De boete voor een mislukte bestelling zal afhangen van het verschil tussen de prijs van het verkochte ticket, en het vervangende ticket, die van eenzelfde of betere categorie zal zijn. Het minimale bedrag van de sanctie voor Foutieve Aflevering, kan geraadpleegd worden via de volgende link: Sancties.

* De Verkoper heeft het recht om het foutief verstuurde Ticket terug te vragen wanneer de Koper het gekochte Ticket niet accepteert. Het bedrag voor het versturen van dit Ticket zal betaald worden door de Verkoper. De Koper die een vervangend Ticket van StubHub ontvangt, is verplicht, met het oog op het recht om een terugbetaling uit te oefenen, het foutieve Ticket terug te sturen naar StubHub.

2.11. Versturen van de Tickets door de Verkoper.

De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor het versturen van het pakket met de verkochte tickets. In acht nemend dat het bezorgingsproces varieert, afhankelijk van de verschillende soorten diensten beschikbaar, is de Verkoper absoluut verantwoordelijk voor:

Belangrijk: Als er een probleem is met de bezorging en de Verkoper heeft geen bewijs van verzending of het pakket is niet goed ingevoerd, kan StubHub niet nagaan dat het pakket is opgehaald en zal hierom de Verkoper verantwoordelijk stellen voor de mislukte verzending en zal de Verkoper beboeten met de eerder genoemde sancties voor mislukte bestellingen.

2.12. Elektronische Tickets.

Als de Verkoper faalt in het versturen of uploaden van de juiste tickets, als beschreven in de advertentie, zal StubHub de Verkoper beboeten met administratieve kosten die overeenkomen met de bovengenoemde sancties. Wanneer de Verkoper een ongeldig Pdf-bestand (of een ander formaat) upload of e-mailt, of een eigen bestand aanmaakt door het scannen of kopieren van het fysieke ticket, zal de bestelling geannuleerd worden en zullen de bijbehorende administratieve sancties opgelegd worden aan de Verkoper.

2.13. Directe bezorging van de tickets.

Als er in de advertentie vermeldt wordt dat het om een directe verzending gaat, verplicht de Verkoper zich het Ticket binnen 72 uur na verkoop te versturen. Na 72 uur, mag StubHub de Verkoop annuleren zonder daarvoor enige compensatie vaan de Verkoper te hoeven verstrekken. Als de Verkoop niet wordt geannuleerd door StubHub, zal de Verkoper beboet worden voor niet-tijdige levering van de tickets, als beschreven in paragraaf 2.10.1 van dit document. De beslissing om een van beide sancties te treffen is alleen te maken door StubHub. Als de termijn voor de directe verzending voorbij is (72 uur na de verkoop), zal StubHub besluiten of de Verkoop geannuleerd zal worden, of de Verkoop voortgezet gaat worden maar de sanctie voor niet-tijdige levering zal toepassen.

2.14. Bedrag verdiend door de Verkoper via de transactie.

StubHub zal het verschuldigde bedrag van geldige afgeronde transacties uitbetalen aan de Verkoper in de, op het moment van publiceren gekozen betaalmethode. Het bedrag dat StubHub zal verstrekken aan de Verkoper, zal het bedrag zijn dat is vastgesteld op het moment van het aanbod, in overeenstemming met paragraaf 2.7.

2.15. Betalingsvoorwaarden en termijn.

De betaling van verkopen van evenementen worden iedere tweede en vierde maanden (als werkdag) uitgevoerd, van iedere maand. De betalingen vinden plaats op de 5e van de daaropvolgende maand, en de opdracht voor de betaling zal 2-3 dagen hierna worden gegeven. De periode dat het duurt voordat de betaling is ontvangen, is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

2.16. Het sluiten van een StubHub account.

StubHub behoudt zich het recht voor toelating en uitsluiting van de website. Elke Verkoper die niet voldoet aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden hier beschreven kan worden uitgesloten van de website. De Verkoper is verplicht om alle lopende bestellingen te voltooien bij sluiting van het account. StubHub behoudt zich het recht voor om elke verkoop van een Verkoper te annuleren, wanneer het account van de Verkoper is gesloten. Als het account eenmaal is gesloten, zal StubHub alle betalingen afhandelen, na aftrek van de opgelegde boetes.

3. Ticketaankoop.

3.1. Accepteren van een aanbod.

Elke Koper die geinteresseerd is in het verwerven van een van de Tickets, moet alle Algemene Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Het aanvaarden van de Gebruikersvoorwaarden houdt in dat de Koper akkoord gaat met de door de Verkoper vastgestelde prijs (de prijs wordt enkel door de Verkoper vastgesteld, hierom kan de prijs varieren), de kosten voor de bemiddelingsdiensten van StubHub die zal worden berekend in overeenstemming met met paragraaf 3.3, en eventuele transport- en verzendkosten.

Alle Verkopen zijn definitief. StubHub is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van een event, een eventuele datum-, tijd-, locatie-, of line-upveradering, of annulering van het event. StubHub zal, als mogelijk, de Kopers wel op de hoogte stellen van eventuele veranderingen. Onder geen enkele omstandigheid zal StubHub, betalingen voldaan door de Koper, terugbetalen.

Bij het accepteren van het Aanbod, gaat de Koper akkoord met de bemiddelingsdienst van StubHub. Via dit akkoord machtigt de Koper StubHub het totale bedrag van de transactie te debiteren via de betaalmethode aangegeven in het begin van het aankoopproces, inclusief de BTW, die in werking treedt op het moment dat de Diensten door StubHub aanvaardt

3.2. Verwerving en bevestiging van de aankoop.

Als de aankoop is gedaan, zal StubHub een e-mail naar de Koper sturen, waarin de Verkoper geinformeerd wordt over de stand van de Verkoop (in afwachting of bevestigd), en met informatie over de verkoop. Deze e-mail dient als bewijs voor de transactie tussen de Koper en de Verkoper. In het geval dat de Koper niet bij het event aanwezig kan zijn, kan de koper de Diensten van StubHub gebruiken om het Ticket te verkopen.

Wanneer de verkoper niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden, en waar mogelijk, zal StubHub de koper betere tickets sturen om de aankoop in al zijn aspecten af te sluiten. Indien de levering van andere tickets niet mogelijk is, zal StubHub, overgaan tot de terugbetaling aan de koper van de bedragen die eerder in rekening gebracht voor de ticket via hetzelfde systeem dat werd gebruikt voor de betaling van de aankoopprijs.

3.3. Ticketprijs voor de Verkoper.

De totale ticketprijs wordt als volgt berekend:

De verkoopprijs is de prijs van het Ticket voor het event, op de website www.stubhub.nl, die is vastgesteld door de Verkoper, en waar de Koper akkoord is mee gegaan. Verzendkosten zijn de kosten gegenereerd door het verzenden van de, via de op de website www.stubhub.nl aangegeven verzendoptie, Tickets door de Verkoper. De commissie is samengesteld uit de commissies vastgesteld door StubHub voor het gebruik van de website www.stubhub.nl door de Koper, en zijn vastgesteld in de volgende paragraaf.

3.4. Servicekosten voor de aankoop van Tickets.

Als de Koper de website www.stubhub.nl gebruikt voor een aankoop, worden er bemiddelingskosten in rekening gebracht door StubHub voor geldige afgeronde transacties. Deze bemiddelingskosten worden op de volgende manier berekend:

De levering van de Tickets is onderworpen aan de correctheid en precisie van de door de Koper verstrekte informatie (paragraaf 1.3 van dit document), en aan de beschikbaarheid van de Koper voor het ontvangen van de verzending. In ieder geval, als StubHub extra kosten moet maken, door incorrectheid van de door de Koper verstrekte gegevens of de absentie van de Koper op het moment van levering, worden deze doorberekend aan de Koper.

3.5. Elektronische Tickets (e-tickets)

In geval van aankoop van een e-ticket, zal de koper deze tickets ontvangen via e-mail.

4. Garanties door StubHub

StubHub garandeert de Gebruiker van haar Dienst privacy en veiligheid in de transacties, vertrouwelijkheid in het omgang van de persoonlijke informatie, en de encryptie hiervan via Secure Sockets Layer (SSL) van 2048 bits. Alle processen van transactiebetalingen gemaakt door de Gebruikers, zal verwerkt worden via de terminals van financiele eenheden, met volledige garantie van veiligheid en vertrouwelijkheid. De garanties voor digitale certificaten voor de verleende diensten, worden verstrekt door Verisign.

4.1. Garanties voor de Verkoper.

4.2. Garanties voor de Koper.

5. Promoties.

StubHub mag promoties of kortingen uitvoeren op de commissies, de voorwaarden en omvang hiervan worden bekend gemaakt op www.stubhub.nl en deze promoties of kortingen zullen altijd bedachtzaam vastgesteld worden.

6. Communicatie-meldingen.

In het algemeen, en voor een betere en veiligere manier van communicatie, zal StubHub alle communicatie tussen de Gebruikers (Kopers en Verkopers) geschreven uitvoeren via e-mail, dat op deze manier meteen als bewijs van de Diensten en administratieve verrichtingen dient voor de Gebruikers, en via de online chat, een systeem va pop-up berichten om een betere dienst aan te bieden aan de Gebruikers.

Echter, in uitzonderlijke situaties, voor een snellere communicatie of meldingen die uitgewisseld worden, zal StubHub de Gebruiker via de telefoon contacteren op het nummer dat de Gebruiker via het registratieformulier heeft opgegeven. Het accepteren van aanbiedingen door Verkopers en kopers zal altijd worden bevestigd door StubHub via e-mail op het e-mailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven via het registratieformulier.

Alle mededelingen en kennisgevingen gemaakt door de Gebruiker naar StubHub worden als effectief beschouwd, in de volgende gevallen en als gericht aan StubHub per e-mail naar het volgende e-mailadres: help@stubhub.nl.

7. Logistiek. Verzending en ontvangst van tickets.

Om de verzendingen uit te kunnen voeren, maakt StubHub, als onderdeel van haar Dienst, een verzend- en ontvangstservice beschikbaar voor de Gebruikers. Deze Dienst wordt gepubliceerd op de website en gespecificeerd door StubHub op het moment dat de transactie door de gebruikers bevestigd wordt. Deze Dienst wordt aangeboden door StubHub via een derde partij: een dienstleverancier voor de verzending en ontvangst.

8. Verplichting van het juist gebruik van de website en haar diensten.

de Gebruiker verbindt zich ertoe om de website en haar diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Dienst, de gebruikersrichtlijnen en andere meldingen, alsook in overeenstemming met moraal en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde.

Met het oog hierop zal de Gebruiker zich onthouden van het gebruik van de diensten die schadelijk kunnen zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enige wijze de Dienst, het computerapparatuur, documenten, bestanden of informatie opgeslagen op een computer van StubHub, of van een gebruiker of derde internetgebruiker schade toebrengen (hacken) aan de hard- en/of software, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of belemmeren.

9. Verplichting tot het juist gebruik van de inhoud.

In overeenstemming met het voorgaande, verbindt de Gebruiker zich ertoe de inhoud beschikbaar gesteld aan de gebruikers van de Website, die inbegrepen maar niet gelimiteerd zijn aan berichten, foto's, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en andere audiovisuele- en audiobestanden, evenals grafieke vormgeving en berichtcodering (hierna, de "Inhoud"), te gebruiken in overeenstemming met de wet, de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Dienst, de gebruikersrichtlijnen en andere meldingen, alsook in overeenstemming met moraal en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde, te gebruiken, en zich te onthouden van:

De Gebruiker dient zich te onthouden van het verkrijgen of het proberen te verkrijgen van de inhoud met behulp van methoden of procedures die afwijken van de hiervoor bedoelde, aangewezen of beschikbare middelen, op de pagina’s waar de inhoud wordt gevonden, of in het algemeen, de middelen die normaalgesproken hiervoor worden gebruikt op het internet, zolang ze geen risico of beschadiging toebrengen aan de website, de Inhoud of de Dienst.

10. Introductie van hyperlinks die toegang geven tot de Website en haar Diensten.

De Gebruikers, en in het algemeen alle personen die een hyperlink tussen hun website en de StubHub website willen vastleggen (hierna, "Hyperlink") moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

11. Intellectuele of industriele eigendomsrechten. Geen licentie.

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, van welke aard dan ook, die op de website verschijnen, zijn eigendom van StubHub, of van derden. De Gebruiker heeft geen enkel recht van gebruik van, of toegang tot, de benoemde handelsmerken, handelsnamen, of andere onderscheidende tekens.

Bovendien is de inhoud intellectueel eigendom van StubHub, of van derden, en kan het niet afgestaan worden aan de Gebruiker, behalve de dergelijke inhoud die strikt noodzakelijk is voor het correct gebruik van de Website en haar Diensten.

12. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden.

12.1. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden voor de werking van de Website en de dienstverlening.

Beschikbaarheid, continuiteit en feilbaarheid.

StubHub, geeft geen garantie voor de beschikbaarheid, continuiteit en de werking van de Website en haar Diensten. Als mogelijk, zal StubHub de Gebruiker altijd waarschuwen voor iedere onderbreking in de werking van de Website en haar Diensten. StubHub geeft geen garantie voor haar beschikbaarheid, en in het bijzonder, dat de Gebruikers de Website en haar Diensten effectief kunnen gebruiken, en toegang hebben tot de verschillende webpagina’s die de website vormen, of degene waar de Diensten van verstrekt worden.

StubHub, sluit zich, voor zover de wet dat toestaat, uit van elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, dat kan voortvloeien uit het gebrek van beschikbaarheid of continuiteit van de werking van de Website en de Diensten, alsook van verkeerd gebruik van de Gebruikers, de feilbaarheid van de Website en haar Diensten, en in het bijzonder, maar niet exclusief, het falen van het bereiken van sommige websites die onderdeel uitmaken van de website, of die waarvan de Diensten worden uitgevoerd.

12.2. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden voor de Inhoud.

Kwaliteit.

StubHub, heeft geen controle over, en garandeert ook niet de absentie van, virussen of andere elementen in de Inhoud, of andere elektronische documenten of bestanden, dat de Computer (software en hardware)kan wijzigen.

StubHub, wijst alle verantwoordelijkheid af, voor wat voor schade dan ook, veroorzaakt door een virus of de aanwezigheid van de Inhoud, andere elementen, of elektronische documenten of bestanden, dat de Computer (software en hardware)kan wijzigen.

Juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit.

StubHub, garandeert niet de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. StubHub, sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan een gebrek aan juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit af.

12.3. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de Website, haar Diensten, en de Inhoud door Gebruikers.

StubHub, heeft niet de verplichting om te controleren, en controleert ook niet, het gebruik van de Website, haar Diensten en de Inhoud door de Gebruikers. In het bijzonder, garandeert StubHub niet, dat de Gebruikers gebruik maken van de Website, haar Diensten en haar Inhoud, volgens de Algemene Gebruiksvoorwaarden, en dat ze dat ijverig en zorgvuldig doen.

StubHub, is niet verplicht om de identiteit van de Gebruikers, noch de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of de authenticiteit van de gegevens verstrekt door gebruikers voor andere gebruikers, te controleren, en doet dat ook niet.

StubHub, wijst iedere aansprakelijkheid voor schade af, van welke aard ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van haar Diensten en Inhoud door Gebruikers, die te wijten kunnen zijn, aan een gebrek van waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid en / of de authenticiteit van de gegevens verstrekt door Gebruikers over zichzelf naar andere Gebruikers en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, wijst StubHub ook de aansprakelijkheid af, voor schade, van welke aard dan ook, die te wijten kan zijn aan de imitatie van een derde door een Gebruiker in wat voor soort van communicatie dan ook, via de website.

13. Bescherming van persoonlijke gegevens. Cookiegebruik.

Om van sommige Diensten gebruik te kunnen maken, moeten Gebruikers eerst een aantal persoonlijke gegevens aan StubHub verstrekken (hierna "Persoonlijke Gegevens"). StubHub zal deze persoonlijke gegevens bewaren onder bescherming van haar Privacybeleid. Het Privacybeleid is terug te vinden via de volgende URL: www.stubhub.nl/privacy.

StubHub heeft het wettelijk vereiste niveau van veiligheid en bescherming ingesteld, en heeft ook andere technische middelen en maatregelen ter bescherming ingesteld. Wel moet de Gebruiker zich ervan bewust zijn, dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onfeilbaar zijn.

StubHub kan gebruikmaken van Cookies als een Gebruiker door de pagina's van de Website navigeert. De Cookies die gebruikt worden op de pagina's van de Website zijn alleen geassocieerd met een computer (anonieme Gebruiker) en zijn niet verbonden aan de naam en achternaam van de Gebruiker. Dankzij Cookies is het mogelijk voor StubHub het navigatiesysteem te herkennen van de geregistreerde Gebruikers, nadat ze de eerste keer zijn geregistreerd, waardoor het niet nodig is om zich te registreren voor elk bezoek aan de gebieden en Diensten die exclusief beschikbaar zijn voor hen. De gebruikte Cookies kunnen geen andere cookiebestanden lezen, aangemaakt door andere providers. Gebruikers kunnen hun provider configureren om op het scherm te worden geinformeerd over de ontvangst van Cookies, en de installatie van Cookies op hun harde schijf te hinderen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van de navigator om hier meer over te weten te komen.

De Cookies die worden gebruikt op de pagina's van de Website, worden bediend door StubHub, of via verschillende servers bediend door hen of door servers van bepaalde derden die de Dienst verrichten en Cookies bedienen voor StubHub (bijvoorbeeld de Cookies die worden gebruikt om de publiciteit en vastgestelde Inhoud te bedienen, en die de Gebruiker de publiciteit en vastgestelde Inhoud doet laten zien op tijd, met frequentie en in een vooraf bepaalde vorm). Voor meer informatie over de door StubHub gebruikte Cookies, lees het Cookiebeleid

14. Intrekking en opschorting van de Diensten.

StubHub, kan altijd het verlenen van Diensten aan Gebruikers die de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden schendt, intrekken of opschorten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

15. Duur en beeindiging.

Het gebruik van de Diensten van de Website, en andere diensten, zijn in principe voor onbepaalde tijd. Desondanks is StubHub geautoriseerd om het gebruik van de Websitedienst en of van andere Diensten in te trekken of te beeindigen, op elk moment. Als mogelijk zal StubHub een zo voortijdig mogelijke aankondiging doen van het beeindigen of werken aan de Diensten van de Website, of die van andere diensten.

16. Toegepaste wetgeving en rechtspraak.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden worden compleet en altijd geregeld volgens de Spaanse Wet en de Spaanse Mercantiele Wetgeving. Als nodig zullen geschillen tussen partijen over het voldoen aan, of de interpretatie van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden, overgelaten worden aan de toegepaste wetgeving en rechtspraak van de stad van Bilbao, Spanje. Hoe dan ook, de partijen zullen altijd al het mogelijke doen om eventuele conflicten vreedzaam op te lossen.

We gebruiken cookies om onze webservices te verbeteren. Als je verder surft, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik ervan. Meer informatie over Cookiebeleid hier.